Hur söker jag efter en referens...

Besvarad av Robin Linander
Fråga: 
Hur söker jag efter en referens, i detta fall Joyce Travelbee, som finns inuti en vetenskaplig text? Hur får jag fram alla texter som har Travelbee som referens?
Svar: 

Det jag skulle vilja rekommendera dig är att du vänder dig till det bibliotek som hör till det universitet eller högskola du studerar vid. Studerar du inte kan du vända dig till närmsta universitetsbibliotek i alla fall. Det är osannolikt att du hittar alla artiklar som använt Travelbee som referens. Olika bibliotek har olika databaser och prenumererar på olika vetenskapliga tidskrifter och har därför olika material tillgängligt. Därför blir det svårt att hitta en som täcker in allt. Är det inom området omvårdnad och medicin som du är verksam inom tycker jag att du besöker ett medicinskt bibliotek och börjar där. Med många databasers sökfunktioner kan du få fram listor på artiklar som har den författaren som referens. Hoppas svaret hjälper och lycka till!

7 januari 2017 - 17:19