Hur smittar Corona-viruset?

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
Hur smittas corona viruset.
Svar: 

På Folkhälsomyndighetens sida står det:
Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna.
Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt med personer,
så kallad direkt kontaktsmitta.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens websida.

www.folkhalsomyndigheten.se
 

15 mars 2020 - 19:34

Kategorier