Hur släktforskar man??

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
hur släkt forskar man??
Svar: 

Gå in på Riksarkivets webbplats, www.riksarkivet.se, där står mycket att läsa om släktforskning. Från den 1 februari 2018 kan alla gratis använda Riksarkivets digitala arkivinformation , där finner man många olika arkiv samlade att leta i efter sina anfäder. På biblioteken finns mycket litteratur att låna hem som handlar om släktforskning, nybörjarböcker, vidareläsningsböcker, böcker om hur man forskar på nätet, mm. Dessa står placerade på avd L, fråga på ditt närmaste bibliotek. Biblioteken kan även ha söktjänsten Arkiv Digital tillgänglig för låntagare, där söker man också efter sina släktingar, www.arkivdigital.se.  Det brukar även finns släktforskarföreningar som man kan ansluta sig till, eller kanske gå en studiecirkel om släktforskning, läs på din kommuns webbplats om det kan finnas lämplig kurs. Landsarkiven i Sverige brukar erbjuda sökhjälp och databaser, samt lokal litteratur om släkter och bygder. En annan webbsida att läsa in sig på och kanske använda är www.genealogi.se; www.ancesttry.se är en onlinetjänst där du kan provprenumerera, den täcker många delar av världen. Det viktigaste av allt att börja med, är att fråga sina närmaste släktningar vad de känner till om tidigare generationer, det kanske finns gamla kort och brev sparade som du kan få muntliga berättelser till medans tid är - detta är ovärderligt!
Lycka till!

14 februari 2018 - 15:27

Kategorier