Symaskinens betydelse?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hur skulle vårt samhälle se ut utan att symaskinens uppfinningen har uppfunnits?
Svar: 

Symaskinen fick stor betydelse på många områden, både i hemmen och i industrin. Den underlättade naturligtvis hemarbetet och bidrog till att man kunde spara pengar genom egen tillverkning i s f köp. Symaskinen gav också många kvinnor en möjlighet till egen försörjning och var en viktig pusselbit i kvinnornas frigörelse. Skräddare och skotillverkare var bland de första att använda symaskiner och den bidrog till textil- och konfektionsindustrins utveckling. Läs mer i följande texter:

Symaskin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Symaskin
Symaskin
http://www.kansallismuseo.fi/sv/nationalmuseum/samlingar/manadens-foremal2008/symaskin
Symaskinen viktigare än rösträtt
http://www.dt.se/dalarna/hedemora/symaskinen-viktigare-an-rostratt

Boktips:
Genom symaskinens nålsöga : teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur / Louise Waldén, 1990
Symaskinen - historiskt och socialt / Kerstin Sjöqvist, 1972
 

2 december 2016 - 18:49