Hur skulle du definiera information, informationsbehov och informationsanvändning?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Hur skulle du definiera information? Hur skulle du definiera informationsbehov? Hur skulle du definiera informationsanvändning?
Svar: 

Du ställer flera frågor om informationssökningsprocessen och så som frågorna är ställda gissar jag att du är student. I första hand vill jag hänvisa till den kurslitteraturen du har tillgång till.
Det finns en rad olika forskare t ex Carol C. Kuhlthau och Christine Bruce som skrivit om informationssökningsprocessen. På Högskolan i Väst hittar jag en bra sammanfattning.

 

1 mars 2017 - 8:55

Kategorier