Hur skrivs datum?

Besvarad av Per Andersson
Fråga: 
Hej Jag ska skriva under på ett arbetsavtal men är osäker på hur jag ska skriva datum. Jag skriver i vanliga fall datum år-månad-dag 2016-12-15 men på detta dokument har chefen redan skrivit datum/månad - år: 15/12 - 2016. Bör jag då skriva "mitt" datum på samma sätt? Så att de blir lika? Tack för svar.
Svar: 

Enligt Svenska skrivregler (Språkrådets rekommendationer) är båda formerna okej. Det sätt du brukar skriva på är internationell standard (ISO 8601), medan Svenska skrivregler menar att det sätt din chef skriver på är det tydligaste sättet att skriva datum på.

Även om åååå-mm-dd är den standardiserade formen tycks Sverige vara ett av de få länder som följer den i praktiken. Internationellt är dd-mm-åååå (med olika varianter av skiljetecken) den vanligaste formen.

Är du fortfarande osäker kan du kanske använda den form din chef använder. Den bör inte vara felaktig.

19 december 2016 - 6:07

Kategorier