Referenser till Internetkällor enligt Oxfordsystemet

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Hur skriver man referenser till ett referat ur texten man tagit ur en EU skrift? Enligt Oxfordsystemet Har skrivit följande: "Vi har fått digital kompetens introducerat som en av de åtta nyckelkompetenserna i EU´s rekommendationer år 2006 . Den fjärde kompetensen beskrivs på följande vis: Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. (2006/962/EG s. 6)" Här är länken till materialet som finns på internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018.pdf Tack på för hand! Jonas Borgström
Svar: 

Hej!

Tack för att Du väljer "Bibblan svarar"!

Vad Du behöver veta är faktiskt hur man refererar till en Internetkälla enligt Oxfordsystemet och inte hur man hänvisar till en EU-skrift som sådan. :) Det finns mycket matnyttigt att tillgå och en hjälpreda är Umeå universitetsbiblioteks dito. (http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford) Ur denna har jag hämtat följande stycke som besvarar Din undring:

Webbsidor/internetkällor
Inkludera följande (om tillgängligt): författarens, organisationens eller myndighetens namn; dokumentets eller sidans titel; webbplatsens titel eller ägare ; årtal då det du citerar senast ändrades; fullständig URL-adress (http://….), samt datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet.
Exempel:
Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen 2010–2014. 2010. http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_sv.htm (Hämtad 2010-03-03)
LO (Landsorganisationen). Vår historia. 2010. http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/3FAC3BF28773FD47C1256E3C00534DDC (Hämtad 2010-03-03)
Skriv författaren till blogginlägg och dess datum:
Bildt, Carl. Lördag med diverse. Alla dessa dagar. 2009-10-29. http://carlbildt.wordpress.com/2009/10/ (Hämtad 2010-03-03)"

Framför allt det första exemplet verkar extra matnyttigt.

Lycka till med skrivandet! :)

12 april 2013 - 14:07