Hur skriver jag en debattartikel?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Hej Hur skriver om jag skulle skriva en debattartikel?
Svar: 

På Skolverkets webbsida finns det en bra text om debattartikelns struktur. Det finns också exempel på en debattartikel.

Debattartikelns strukturEn debattartikel består av en tes, som är den åsikt man vill ta ställning för. Tesen underbygger man sedan med sakliga och tydliga argument och
motargument. I slutet av artikeln upprepar man sin tes och uppmanar till handling. De flesta debattartiklar följer denna övergripande struktur:

Rubrik – tesen presenteras
Inledning – bakgrund och tes presenteras
Argument 1 – med underbyggnad
Argument 2 – med underbyggnad
Presentation av motargument som bemöts
Argument 3 – med underbyggnad
Avslutning – tesen upprepas. Uppmana till handling.

Debattartikeln har alltid en rubrik. Ofta presenteras tesen, åsikten redan rubriken. Rubriken ska vara relativt kort. Dess uppgift är att både informera och locka läsaren till vidare läsning. Efter rubriken följer ingressen som sammanfattar hela artikeln i två-tre meningar. Ofta nämns vem som har skrivit artikeln i ingressen.

Här finns ytterligare en webbsida där du kan läsa om debattartikelns struktur.

Källa: Skolverket
          Webbsidan Retorik - konsten att övertyga

8 februari 2020 - 18:20

Kategorier