Kvävets kretslopp?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur skiljer sig kvävets kretslopp i avloppshanteringen från kvävets narturliga kretslopp utan mänsklig inblandning?
Svar: 

Tyvärr hittar jag inte någon riktigt bra information om detta. Det närmsta jag kommer är det här:
http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/slu_info_rapp_allm/IRA175/IRA175C.HTM

Jag hade istället valt att ställa frågan till någon miljöanalytiker vi Sveriges lantbruksuniversitet (SLU):
https://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/

21 september 2018 - 13:47