Hur skapas vi?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur skapas vi?
Svar: 

Det beror lite på vad man menar med skapas. Med en biologisk utgångspunkt skapas vi genom sexuell reproduktion och celldelning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuell_f%C3%B6r%C3%B6kning
Med en religiös utgångspunkt är vi alla skapad av guden ifråga, vi har fått livets gåva. Därför är abort förbjudet i nästan alla religioner eftersom man då tar guds gåva av liv från barnet, https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_and_religion
Med en sociologisk/psykologisk utgångspunkt skapas vi av vår omgivning och uppväxt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arv_eller_milj%C3%B6

26 januari 2017 - 12:56