Hur skapades växtzonerna?

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Hur skapades växt zonerna
Svar: 

Man kan väl lite förenklat säga att växtzoner (passande klimat för olika växter) är samma sak som klimatzoner fast mer finfördelat. Och klimatzonerna uppstår utifrån vilka förutsättningar det finns när det gäller solljus, värme, vind, vatten m.m.
På enlasandeklass.se (Upptäck världen geografi) får du en bra förklaring till jordens klimatzoner och vad som påverkar klimatet. Även grundskoleboken.se förklarar detta (Klimatzonerna).
Vill du se en växtzonkarta över Sverige så hittar du en här (Riksförbundet Svensk Trädgård)!

7 november 2018 - 9:18

Kategorier