Hur ser Sveriges samhälle ut? Vem har makten och vem bestämmer?

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Hur ser Sveriges samhälle ut idag? vem har makten och vem bestämmer?
Svar: 

Det finns många bra sidor på internet där du kan hitta information kring hur Sveriges samhälle ser ut och fungerar. Här kommer några tips:

SO-rummet är en väldigt bra sida för samhällsvetenskap, där kan du leta dig fram till mer information. Du kan också gå till biblioteket och be om att få låna en kursbok i samhällsvetenskap.

När det gäller hur Sverige styrs och vem som har makten så är svaret att Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. Det betyder att den offentliga makten utgår från folket. Svenska folket röstar i val vart fjärde år. I valen väljs representanter till riksdag, regioner och kommuner. Läs mer om hur Sverige styrs på dessa länkar:

14 februari 2020 - 10:19