Hur ser relationerna ut mellan länderna kring Syrien?