Hur ser klassamhället ut i Sverige idag?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Hur ser klassamhället ut i Sverige idag?
Svar: 

Det råder delade meningar om huruvida Sverige är ett klassamhället idag eller inte. 

De flesta svenskar anser att samhällsklasser ännu existerar, och att den övre medelklassen har störst makt och inflytande. Lena Karlsson, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat svenskarnas känsla av klasstillhörighet och syn på klassamhället.
Resultaten visar att 90 procent fortfarande anser att det existerar samhällsklasser i Sverige, och majoriteten anser sig tillhöra någon samhällsklass. De flesta menar också att viktiga demokratiska områden, som makt och inflytande, inte är jämnt fördelade mellan olika klasser i det svenska samhället.

Källa: Umeå universitet

Det första resultatet av projektet Klass i Sverige presenterades Tankesmedjan Katalys i januari 2018.Det fackliga idéinstitutets chef Daniel Suhonen och Göran Therborn har lett arbetet, och ett 30-tal forskare har medverkat.

Rapporten "Klass, identitet och politisk mobilisering" visar att klassmedveten är hög i landet. 
Hela 81 procent av svenska folket anser att Sverige är ett klassamhälle.

Även om den större delen där, 47 procent, håller med ”i någon mån” och en mindre del, 34 procent, svarar ”ja, absolut”, är resultatet både förvånande, glädjande och en bra utgångspunkt för att dra igång en samhällsdebatt om klass, enligt sociologiprofessorn Göran Therborn.

Göran Therborns och Daniel Suhonens slutrapport från projektet kom i bokform våren 2018 och har titeln "Kapitalet, överheten och alla vi andra : klassamhället i Sverige" (Arkiv förlag/A-Z förlag, 2018).
Källa: Arbetet.se

10 februari 2020 - 8:35