Hur ser jorden ut om 50 år?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hur ser jorden ut om 50 år?
Svar: 

Det beror lite på om du menar hur själva jorden förändras, hur klimatförändringar påverkar överlevnadsmöjligheterna eller vilken effekt befolkningsutvecklingen har? Här får du länkar till några texter som tar upp frågan ur olika aspekter:
http://illvet.se/naturen/underjorden/hur-kommer-jorden-att-se-ut-i-framtiden-b0acc832d12dab1db187d13db893f8879088452a
https://www.svd.se/delar-av-jorden-kan-bli-obeboeliga
https://www.expressen.se/nyheter/sa-ser-jorden-ut-om-50-ar/
https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/tal-jorden-tio-miljarder-manniskor-6345120

10 april 2018 - 12:35