Hur ser framtiden ut för meänkieli?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur ser framtiden ut för minoritetsspråket meänkieli?
Svar: 

Å ena sidan är det ett minoritetsspårk och därmed i sig självt hotat, å andra sidan när det fick status som eget språk stärktes det. Jag har samlat ihop lite artiklar i ämnet till dig:
http://www.minoritet.se/kulturen-har-blomstrat-sedan-meankieli-fick-stat...
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i...
http://spraktidningen.se/artiklar/2009/02/vadjan-meankielis-framtid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Me%C3%A4nkieli
Nationalencyklopedin, meänkieli. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/meänkieli (hämtad 2018-02-02)

Dessutom hittade jag ett avsnitt av radioprogrammet "Språket" som diskuterar Meänkielis framtid:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=411&artikel=1789439

Och ett avsnitt i UR:s serie "I love språk:
https://urskola.se/Produkter/157291-I-love-sprak-Meankieli-och-framtiden
 

2 februari 2018 - 13:50

Kategorier