Hur ser ekosystemet ut i skogen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hur ser ekosystemet ut i skogen?
Svar: 

Följande artiklar och rapporter ger grundläggande fakta om skogens ekosystem och innehåller även länkar till ytterligare information: 

Skogens ekosystem
http://res.sli.se/00/Media/CIN/1413.pdf

Ekosystemtjänster i skogen
http://www.regeringen.se/contentassets/b25a66487e604dd78820ce3c7da3f14f/plansch-fran-grafiken-ekosystemtjanster-i-skogen-a3-format

Skogens ekosystemtjänster
http://www.skogssverige.se/skog/fakta-om/skogens-ekosystemtjanster

30 januari 2017 - 15:10