Hur ser det ut vid rymdens slut?

Besvarad av Maria Gelfgren
Fråga: 
Hur ser det ut vid rymdens slut? Undrar Hugo
Svar: 

Ser att en liknande fråga besvarats på Rymdforum Sveriges hemsida. Så här svarar Anders Eriksson där:"Ingen vet riktigt hur stor rymden är. Den kan vara oändlig, alltså hur stor som helst. Men de flesta som forskar om rymden tror att den faktiskt inte är oändlig, men alldeles vansinnigt stor - så stor att vi bara kan se en liten del av den. Men nästan ingen tror att det finns något "utanför" rymden. Även om den inte är oändlig behöver den inte ha någon gräns. Tänk på jordklotets yta: hur vi än reser når vi aldrig någon kant, utan vi kommer tillbaka till startpunkten efter ett varv. Så kan det faktiskt också vara med rymden, men ingen vet säkert. Själva rymden är genomskinlig, så därför syns den inte (precis som luften runt oss)."

http://www.rymdforum.nu/frageladan/

2 juli 2017 - 8:03