Hur ser den psykiska ohälsan ut i Sverige?

Besvarad av Alma Kilander
Fråga: 
Hur många procent av sveriges befolkning lider av psykisk ohälsa? Hur ser statistiken ut? Unga? Äldre? Kön? Osv.
Svar: 

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du hitta statistik på svenskarnas psykiska hälsa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-hal...

Det finns även ett svar på en tidigare fråga här på Bibblan Svarar angående depression i Sverige, som innehåller många länkar att läsa vidare på:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/var-kan-jag-hitta-information-0

1 april 2019 - 22:19