Hur ser bibliotek på bokdonationer från privatpersoner?

Besvarad av Tobias Carlsson
Fråga: 
Hej! Undrar hur bibblan ser på böcker donerade av privatpersoner? Är det något som uppskattas ? Och i så fall finns det böcker som inte uppskattas?
Svar: 

Det beror nog på vilket bibliotek du frågar, jag kan bara svara för folkbibliotek. För ett vanligt kommunalt folkbibliotek skulle nog äldre hembygdsrelaterade böcker vara av störst intresse. Det är böcker som ofta inte går att få tag på för varken biblioteket eller privatpersoner, men som det skulle kunna finnas intresse för under en längre tidsperiod. Den skön- och facklitteratur som biblioteket lånar ut är ofta de senaste och därför finns nog inget intresse för t.ex. äldre romaner (1-2 år) eller äldre och utdaterad facklitteratur (1-5 år).

Folkbibliotek köper ofta in det mesta som kommer ut av intresse och därför finns heller inget behov av att ta emot bokdonationer. Men kontakta ditt närmaste bibliotek och fråga hur de ställer sig, och det beror förstås på vilka slags böcker det handlar om. Enligt min erfarenhet är det sällan vi erbjuds bokdonationer och det är svårt att svara på hur vi ställer oss till det. Föreningsbibliotek däremot, som drivs ideellt, kanske rent av lever på bokdonationer. Men även där bedömer jag att det måste vara relativt nytt material. 
 

11 oktober 2016 - 19:02

Kategorier