Hur såg man på bio och film nä

Besvarad av Martin Andersson
Fråga: 
Hur såg man på bio och film när det kom? Ska försöka jämföra synen på dagens spel-gemenskap med bion-gemenskap när det var nytt i samhället vid slutet av 1800-talet.
Svar: 

Det är en intressant fråga som det konstigt nog verkar vara svårt att få tag på bra och specifik information om. Men det är ju möjligt att närma sig ämnet något mer generellt. Jag tänker nu på diskussioner om vad som kännetecknar hög- respektive lågkultur. Oavsett om det har rört sig om film, serier, hårdrock eller tv-spel har populärare och bredare mediaformer och genrer genom historiens lopp alltid uppfattats som lägre stående och rentav skadliga.

Du pratar förvisso om synen på spel-gemenskap och bio-gemenskap, vilket inte riktigt behöver vara samma sak som distinktioner mellan hög- och lågkultur. Men som du säkert vet är dessa begrepp förknippade med andra motsatspar, exempelvis elitkultur (högkultur) och folklig kultur (lågkultur). Den gemenskap som fanns kring biografen och nu finns i spelsammanhang kan beskrivas som en folklig/massans gemenskap och på så sätt kan man lättare komma åt synen på den:

"Kampen om högt och lågt" är en bok skriven av en forskare vid namn Magnus Persson och kan säkert fungera inspirerande. I den beskriver han bland annat hur den folkliga massan på 1800-talet blev associerad med politisk revolt och revolutionärt hot (s. 23), samt med enfald, flockmentalitet och dålig smak (s. 24). Fastän han inte tar upp biografens gemenskap explicit är det väldigt lätt att associera dit.

Om du har tillgång till ett högskolebibliotek så rekommenderar jag dig att ta kontakt med det för mer hjälp då det har helt andra resurser till sitt förfogande än folkbiblioteket. Du behöver exempelvis en sekundär källa som beskriver hur man såg på bions gemenskap eller en primär källa som direkt uttrycker dåtidens syn på bions gemenskap. Dagens syn på spelens gemenskap är betydligt lättare att spåra, se exempelvis Medierådets "Rapport om onlinespel som sociala mötesplatser" för en positiv bild av spelgemenskap. Lycka till!

7 maj 2014 - 10:50