Livet på 1800-talet i Sverige

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Hur såg livet ut för en familj som bodde på 1800-talet i Sverige?
Svar: 

Hej!
Din fråga är ganska allmänt ställd. Livet för de som levde under 1800-talet kunde se väldigt olika ut, beroende på samhällsklass, vilken plats man bodde på, och vilken del av seklet man väljer att beskriva.
1800-talet var ett mycket dramatiskt och omvälvande sekel. De flesta i Sverige bodde på landsbygden, men i slutet av århundradet började städernas befolkning växa, och industrialiseringen hade tagit fart, samtidigt som tekniska landvinningar som järnvägen, telefonen och gatubelysningen förändrade livet för de som bodde i städerna.
Samtidigt har vi hela berättelsen om folkrörelsernas framväxt: arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen o s v. Samhällsförändringen var genomgripande.

Det finns flera bra böcker om livet på 1800-talet. Besök ditt lokala bibliotek och fråga efter t ex dessa titlar:

* Hans Dahlberg: Vårt 1800-tal : hundra omvälvande år (Bonniers, 2003).
* Jane Fredlund: Stora boken om livet förr : bilder och minnen från svenska folkets liv i vardag och fest (ICA, 1999)
* Hans Hammarskiöld: En gång i Sverige (Byggförlaget, 2002)
* Bondelif : vardagsvärv och helgdagsvila (LT, 1984)

Är du intresserad av t ex järnvägens historia och hur den förändrade livet för 1800-talets befolkning så finns dessutom särskilda böcker om just det ämnet. Fråga på ditt lokala bibliotek.

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg
Östersunds bibliotek

24 januari 2014 - 9:39

Kategorier