Hur såg demokratin ut i Aten?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Hur såg demokratin ut i Aten (när den uppkom)?
Svar: 

Demokratin (folkstyret) uppstod i Grekland för ca 2500 år sedan. Men det var en demokrati som skiljer sig mycket från det som vi idag läser in i begreppet, dvs folkets makt, där varje röstberättigad medborgare äger rätt att lägga sin röst för att påverka det politiska styret. I själva verket var en stor del av den atenska befolkningen undantagen från rösträtt och möjligheter att föra fram sina åsikter. Dit räknades kvinnor, barn, slavar och invandrare. Det var i stället de så kallade "medborgarna" som träffades på torget för att diskutera politik och genom omröstningar fattade olika beslut. För att räknas som medborgare måste man vara en fri man, minst 21 år gammal, jordägare och bo inom stadsstatens område.
Vill du fördjupa dig i ämnet kan du läsa den artikel om demokratin under antiken som finns i Nationalencyklopedin (NE). Dessvärre måste man logga in för att läsa den, men det kan du göra via ditt bibliotek.
Vidare har Paul Veyne skrivit en intressant essä som heter "Kände grekerna till demokratin?" (1991) som finns utgiven som en liten bok och som du kan låna eller beställa också via ditt bibliotek. Den tar upp de stora olikheterna som finns i synen på demokrati under antik tid och idag. 

 

 

27 april 2020 - 14:08

Kategorier