Hur såg de första mekaniska klockorna ut.

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
Hur såg den första mekaniska klockan ut?
Svar: 

Tidiga mekaniska ur

De tidigaste europeiska urmakarna var kristna munkar. Den medeltida religiösa vardagen efterfrågade tidmätning, då både bön och arbetsschema var tidsstyrda. Detta gjordes genom olika typer av tidmätare, som vattenur, solur och ljusur, förmodligen också i kombination. De uppfann ett slags mekaniska väckarklockor. En sådan klocka kallades alarum och den fungerade ungefär som dagens äggklockor som vi kan ställa in på ringning inom en kortare tidsperiod. I klostren utsågs en munk som skulle ringa in bönestunderna och det var alltså han som försågs med en väckarklocka. Apparaten hade en roterande urtavla med ett hål för varje timme. I hålet kunde man sticka in en tapp och när tappen kom i kontakt med en utlösningsmekanism så sattes ett ringverk i funktion och väckte munken.

Under medeltiden började det göras allt mer  avancerade astronomiska och astrologiska uträkningar. Ett hjälpmedel var astrolabier. De bestod av ett antal metallskivor, ringar och visare som kunde vridas för att demonstrera himlakropparnas rörelser. De första astrolabierna konstruerades troligen redan på 200-talet f Kr men de började spridas i större omfattning i Europa först på 800-talet under inflytande av arabisk astronomi.  Astronomer försåg förenklade astrolabier med en mekanism för att få en självgående avbild av himlakropparna i rörelse.
Resultatet blev så kallade astronomiska ur, men deras främsta uppgift var inte att ange tiden utan att beskriva himlafenomen.
Om man betraktar en urtavla till ett medeltida astronomiskt ur så är det inte mycket man känner igen från vår tids klockor. Där finns en visare med en sol och en måne, där finns en rörlig ring med djurkretsens tecken och urtavlan har flera olikfärgade fält och ett streckmönster som liknar ett spindelnät. Visarna och ringen gav bland annat information om hur länge solen varit uppe och när den gick ned, var djurkretsens stjärntecken befann sig på himlen, solens vandring genom zodiaken, var månen befann sig i förhållande till solen och stjärntecknen och mycket mera.

För mer information och tillika källor och bilder , se länkar nedan:

https://popularhistoria.se/teknik/uppfinningar/nar-tiden-blev-mekanisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidm%C3%A4tningens_historia#Tidiga_mekanis...
https://www.google.se/search?q=mechanical+clocks+early&source=lnms&tbm=i...
 

4 september 2020 - 10:38