hur rör sig konvergerande och divergerande plattor?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
hur rör sig konvergerande och divergerande plattor?
Svar: 

Du kan läsa om detta - som faller under ämnet plattektonik -, på flera webbplatser.

16 maj 2014 - 13:37