Hur refererar jag till en TT-artikel

Besvarad av Jessica Andersson
Fråga: 
Hur refererar jag till en TT-artikel utan sidnummer? Jag vill referera enligt APA. Det jag vet är datum, skribent och att det är från TT Spektra. Tack på förhand!
Svar: 

Karolinska institutet har en bra guide till hur man skriver referenser enligt APA. Bl a hittar du där mallar för referenser till artiklar i elektronisk form.
https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/#artiklar-dagstidningsartiklar...

18 mars 2020 - 14:42

Kategorier