Hur refererar jag i referenslistan till Pippis Jul

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Hur refererar jag i referenslistan till Pippis Jul som är en TV-serie från 1969 från SVT play/öppet akriv. Enligt Harwardsystemet. http://www.oppetarkiv.se/video/3192646/pippi-langstrump-avsnitt-8-av-13 Samt hur jag refererar korrekt i referenslistan till http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=19325&type=MOVIE&iv=Basic Ska referera i referenslistan att det är från den sidan jag tagit producent, regissör mm.
Svar: 

På flera av högskolorna och universitetens webbplatser finns guider till Harvardsystemet. På Högskolan i Borås webbplats finns en guide om hur man refererar till en video. Även på SLU, Statens Lantbruksuniversitet, finns en bra guide.

Källor:
Högskolan i Borås, Video, http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/Bild-ljud-foremal-/Video-/
SLU, Statens Lantbruksuniversitet, Video, http://www.slu.se/sv/bibliotek/soka/sok-och-skrivguide/referera/harvard-2/#Video

25 maj 2016 - 16:39