Hur räknas man som en del av av arbetarklassen?

Besvarad av BG Österberg
Fråga: 
Hur räknas man som en del av arbetarklassen?
Svar: 

Nationalencyklopedin :
http://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetarklass
definierar arbetarklass så här: "Vanligtvis räknas man till arbetarklass om man utför avlönat kroppsarbete, men en vidare definition av begreppet förekommer också"
Om du vill läsa vidare om arbetarklassen ger ne.se följande litteraturhänvisningar:
G.Arne m.fl, "Klassamhällets förändring", 1985
W.Korpi, "Arbetarklassen i välfärdskapitalismen", 1978
G. Therborn, "Klasstrukturen i Sverige 1930-1980", 1981
J.Vogel, "Det svenska klassamhället" 1987

22 november 2015 - 11:16