Hur påverkas dagens samhälle av religionen i antikens Grekland?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Hur har tron på de grekiska gudarna påverkat hur vi lever idag?
Svar: 

Hej!

Tack för Din fråga! :)

Så här skriver SO-rummet: "Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den." I länken kan Du även läsa mer om detta! :)

Själva kultdelen av den antika grekiska religionen verkar officiellt ha upphört år 393 e.Kr. enligt ett kejserligt dekret. (NE:se) Kristendomen blev ju då romersk statsreligion. Däremot har den grekiska mytologin påverkat såväl den antika romerska mytologin som den nordiska diton samt varit en källa för t.ex. författare (SO-rummet).

Homeros "Illiaden" och "Odyssen" är ju två klassiska verk med stoff hämtat från den grekiska mytologin som än idag kommer i nya upplagor. Kanske har Du själv läst dem i skolan? :) Så förutom att vi idag (i litteratur, arkitektur och konst med rötter eller inspiration i den grekiska mytologin), läser, ser eller besöker platser förknippade med antik grekisk religion, påverkar det inte hur vi lever idag. Grekland är idag ett kristet land och tillhör den ortodoxa kristendomen.  Här kan Du se en liten filmsnutt om religionernas uppkomst och spridning.

//Nisse

23 maj 2018 - 10:27

Kategorier