Hur påverkar och har påverkat klimat och vegetation människan?

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
Hur påverkar och har påverkat klimat och vegetation människan? Vilka samband finns det mellan dessa?
Svar: 

Inom SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, har man en forskningsavdelning
vilken bl.a utvecklar ny kunskap till samhällets nytta; "Väder och vatten påverkar stora delar av samhället,
samtidigt som samhället är beroende av dessa. Ett förändrat klimat och ökade krav inom miljöområdet ger nya förutsättningar."
SMHIs forskning ger hjälp åt samhället för att ta små och stora beslut. Inom projektet Landclim studerar man klimatet
och vegetationen för Norra Europa. Genom att kartlägga människans markanvändning flera tusen år tillbaka hoppas forskarna få
mer kunskaper om hur vegetationen påverkar klimatet. Läs mera på SMHIs webbplats, www.smhi.se/forskning
SLU, Centrum för biologisk mångfalt, har på uppdrag av Naturvårdsverket kommit ut med en intressant och läsvärd rapport i ämnet,
vilken behandlar olika klimataspekter på biologisk mångfald, www.slu.se

17 februari 2019 - 18:53