Kyrkans påverkan på medeltidens litteratur

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hur påverkades litteraturen av kyrkan under medeltiden, förutom att kyrkan utbildade folk och att det skrevs på latin?
Svar: 

Medeltiden är ett stort och vittomfattande begrepp. För Västeuropa, om det är det du tänker på, spänner perioden över flera århundraden från ca 500-1450.
Om litteraturen då, kan man läsa om i flera litteraturhistoriska verk, t.ex Litteraturens historia del 2, Medeltiden (red. Hertel, 1985)
Där finns ett kapitel som särskilt berör det du frågar efter "Det klassiska arvet och den klerikala kulturen" s. 159 och framåt.
Kanske finns den på ett bibliotek i din närhet.

Sammanfattningsvis beskrivs hur de romerska klassikerna användes i undervisningen (av kyrkan) på ett ganska brett sätt.
Via klassikerna lärde man känna romersk poesi, texter lärdes utantill och citat "blev en del av den klerikala repertoaren och därmed kom till flitig användning i den medeltida litteraturen. Det är därför man finner så många klassiska romarcitat i denna litteratur"
Kyrkan hjälpte alltså till att länka den antika litteraturen till den medeltida. Citat: "Den romerska litteraturen förblev genom hela medeltiden en viktig del av kulturavet inom den västerländska kyrkan." 
Detta gällde även områden som retorik, grammatik, bokkonst och vetenskap. Citat: "Under medeltidens första århundrade blev alla betydande författare i Västeuropa "kyrkofäder" i medeltidens mening." 
Författarna skrev inte bara religiösa, kyrkliga texter utan även om historia och vetenskap. För kyrkan var det intressant att bygga upp citat: "en helt ny bildning och litterär kultur i ett Europa härjat av krigarfolk, som ur kyrklig synvinkel framstod som hedniska barbarer."

10 oktober 2014 - 0:20