Asset lock - not for profit på svenska

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Hur översätta till svenska språket följande: "Asset lock, not -for- profit"
Svar: 

Det jag kunnat finna om uttrycket asset lock är i myndighetsskrivelser från Storbritannien som handlar om företag som bildas utifrån ett allmänintresse (Community interest companies). Utifrån vad som står där används  asset lock  för att reglera hur ett bolag med allmänintresse får använda sina tillgångar, vilket ger asset lock = hinder för användandet av tillgångar. Och för "Not for profit" är väl det enklaste att använda "icke vinstdrivande".Källa där jag hämtat information om asset lock:
https://www.gov.uk/government/publications/community-interest-companies-how-to-form-a-cic Är det i något annat sammanhang du har hört eller läst uttrycket asset lock får du återkomma med din fråga med mer detaljer.

4 februari 2015 - 16:26