Hur levnadsmiljöer och villkor påverkar individen

Besvarad av Peter Borgedahl
Fråga: 
Hur olika levands miljöer och vilkor påverkar individen?jag vill några example också. Hur kan omgivningens attityder och värderingar påverka människans: Identitetsutveckling Lärande och utveckling. Behöver bara några example:
Svar: 

Förutom vårt genetiska arv, som vi ärver av våra föräldrar, påverkas våra egenskaper av den miljö vi växer upp och lever i. Miljöpåverkan kan både vara biologisk eller social. Med biologisk miljöpåverkan menas sådant som påverkar vår kropp, till exempel kosten eller olika former av missbruk. Social miljöpåverkan kan vara hur en persons familjeförhållanden är, utbildning, vilket samhälle den personer växer upp i och så vidare. Här kommer några länkar om hur arv och miljö fungerar, och hur de kan samverka. Om du vill fördjupa dig i ämnet rekommenderar jag en grundbok i psykologi 

https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/biologiskt-perspektiv/ar...
http://www.psykologisktvetande.se/arv-miljo.html
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=arv+och+milj%C3%B6

7 maj 2020 - 9:14