Hur ofta byter badhus/simhallar vatten?

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Hur ofta byter badhus/simhallar vattnet?
Svar: 

Hej,

Det var inte så lätt att hitta ett svar på din fråga. Någon annan har tidigare ställt frågan i forumet Merinfo och då var svaret "Normalt brukar man byta vatten i bassängerna ungefär en gång om år. Vissa späder dock endast vattnet. Anledningen till att man inte behöver byta vatten ofta är att det hela tiden renas från smuts." Men det står inte var uppgiften kommer ifrån. 

Vattnet i badhus och simhallar renas hela tiden på olika sätt. På Högevall i Lund används sandfilter, kolfilter, UV-ljus och klor. Läs mer på Högevalls webbplats. På liknande sätt arbetar nog de flesta badhus och simhallar i Sverige med rening av bassängvattnet. 

22 augusti 2019 - 11:01