Hur och varför kunde effekterna av miljökatastrofen i Persiska viken 1991 bli mindre än vid utsläppet utanför Alaskas kust 1989?

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
Ett av världens största oljeutsläpp skedde under Kuwaitkriget 1991 då ca 550 000 ton råolja rann ut i Persiska viken. Oljetankern Exxon Valdez gick 1989 på grund utanför Alaskas kust och då rann ca 37 000 ton råolja ut i Alaskagolfen. Konsekvenserna av utsläppet utanför Alaskas kust blev dock betydligt större. Hur och varför kunde effekterna av miljökatastrofen i Persiska viken 1991 bli mindre än vid utsläppet utanför Alaskas kust 1989?
Svar: 

Experterna är oeniga om exakt vilka långsiktiga konsekvenser utsläppet i Persiska viken 1991 fick. Även tio år efter utsläppet kunde man se effekter runt Persiska vikens kust, enligt wikipedia.com:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War_oil_spill

Dock kan en bidragande faktor till den till synes snabbare återhämtningen vara klimatet. Det varmare klimatet i Persiska viken bidrog troligtvis till att en stor del av oljan avdunstade. Ett varmare klimat bidrar också till att mikroorganismer som bryter ner oljan trivs bättre än t.ex. utanför Alaskas kust.

Från Nationalencyklopedin, www.ne.se (Betaltjänst): "På grund av det kalla havsvattnet är levnadsbetingelserna dåliga för oljenedbrytande mikroorganismer, varför miljöpåverkan har blivit mycket långvarig." 

Från www.cnn.com (amerikansk nyhetskanal): "Although a colossal amount of oil was released into the Gulf, Pilcher said up to half may have simply disappeared from the water by a combination of evaporation and degradation by bacteria in the sea. In the Persian Gulf, the local climate -- very hot and humid for most of the year -- would have helped."
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/06/04/kuwait.oil.spill/index.html

2 oktober 2018 - 11:36