Hur mycket väger en genomsnitt

Besvarad av Lars-Inge Nilsson
Fråga: 
Hur mycket väger en genomsnittlig hyllmeter böcker?
Svar: 

Hur genomsnittlig skulle en genomsnittlig hyllmeter vara? Det beror väl på böckerna, om det handlar om lättviktig litteratur kan möjligen resultatet bli ett annat. Eller närmare bestämt: vad utgår man från när man ska fasttälla det "genomsnittliga"? Är det frågan om alla böcker som någonsin getts ut, på alla tänkbara språk och i alla tänkbara länder och tider - eller rör det sig om ett genomsnitt av de böcker som just nu befinner sig i cirkulation på den svenska bokmarknaden? Inbundna böcker eller bara pocketböcker? Men låt säga att man definierat vad som är en genomsnittlig bok, då kan det hos en nätbokhandel som Amazon eller Adlibris ofta finnas uppgifter om vad boken väger. Därefter är det bara att använda sig av vanlig matematik.

Man kan också ställa sig frågan hur lång är en hyllmeter och hur många böcker får det plats på en hyllmeter (i varje fall den senare kan ju bli relevant när man försöker räkna ut vikten). Svar ges av bevarandeenheten på Kungliga biblioteket:http://bevarande.blogg.kb.se/2011/12/15/hur-lang-ar-en-hyllmeter/  och  http://bevarande.blogg.kb.se/2012/01/02/hur-manga-bocker-gar-det-pa-en-hyllmeter/

På den senare frågan finns det som synes (minst) två svar: 40 (om man räknar genomsnittet på ett vetenskapligt bibliotek) eller 57 (om det handlar om nyare svensk bokutgivning). Med inkunabler blir det färre och värre - men de tillhör kanske inte heller det vanligaste bland hyllmeterna.
Enligt någon hylltillverkare för biblioteksinredning skulle en genomsnittlig hyllmeter väga 40 kg - men på annat håll kan man hitta uppgiften att en hyllmeter handlingar i ett arkiv väger 100 kg.  Handlingar lär förstås inte utgöra det vanliga innehållet i en genomsnittlig bokhylla.

6 mars 2014 - 15:04

Kategorier