Hur mycket väger en fågel?

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Hur mycket väger en fågel?
Svar: 

På svenska Wikipedia finns en lista över fågelrekord. Där kan man läsa att världens minsta fågel, bikolibrin (Mellisuga helenae) bara är 5 cm lång och väger 1,8 gram (det finns en annan uppgift om 1,6 gram).  Världens största fågel är den nordafrikanska strutsen (Struthio camelus) där kan hanarna bli upp till 2,75 meter långa och väga 156,5 kg. Den tyngsta av alla flygande fåglar anses vara den afrikanska koritrappen (Ardeotis kori), med en vikt på cirka 16 kg eller mer (Läs mer på http://www.djur.cob.lu.se/index.html).

I artikeln från Sveriges radio kan du läsa om en fågel som är utdöd, men som är den största flygande fågel som funnits, enligt vad man känner till.

7 november 2014 - 21:46