Hur mycket tjänade en person i hotellbranschen (kök) 1967?

Besvarad av Daniel Hallberg
Fråga: 
Hur mycket tjänade en person inom hotellbranschen (kök) 1967?
Svar: 

Hej!

Det är en svår fråga att besvara exakt, men du kan hitta statistik över vad olika yrkeskategorier inom restaurangbranschen tjänade år 1967 i Statistiska Centralbyråns statistiska årsbok från 1969 (se sida 247 i dokumentet).

12 februari 2020 - 23:12

Kategorier