Hur mycket sopor skickas ut ur Sverige?

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Hur mycket sopor skickas ut ur Sverige till tredje världen? Vilken typ av sopor är det? Tack för svar.
Svar: 

Det finns lite olika uppgifter om sophantering.
413000 ton anmälningspliktigt avfall exporterades från Sverige 2016. av det var 343 ton farligt avfall. Det mesta exporterades till Norge, Danmark och Tyskland. Mest askor, slagg och mineralavfall. Dessa siffror inkluderar inte illegalt exporterat avfall. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-68...

30000 ton plast exporterades till länder utanför EU under 2017 - mest Hongkong, Malaysia, Norge, Kina, Turkiet, USA, Indien, Egypten, Sydkorea och Israel
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7083624
Rapporten om plast går att läsa här: https://www.regeringen.se/49592d/contentassets/a709b3731d1542479a4d76cec...

Farligt avfall får inte exporteras utanför EU, och till farligt avfall räknas elektronikavfall. Mycket begagnad elektronik som snart går sönder och blir till avfall skickas ändå till Västafrika, ofta Ghana eller Nigeria. Enligt en rapport från European Environment Agency är 25 procent av alla transporter av farligt avfall illegala. Det innefattar skrotbilar, elektronik, kylskåp och frys.https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sv...
Rapporten går att läsa här: https://www.eea.europa.eu/publications/movements-of-waste-EU-2012

21 mars 2019 - 17:53