Hur mycket pengar tjänar skogs

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
Hur mycket pengar tjänar skogsbolagen i Sverige?
Svar: 

Hej!

Tidningen LandSkogsbruk hade 6 maj 2016 en genomgång på de tio största skogsbolagen i Sverige, antal anställda, hur mycket skog de förvaltar och vilken omsättning de har. Det största bolaget, SCA förvaltar 2,6 miljoner hektar skog i Sverige, har
44 000 anställda i 15 länder varav 5 400 i Sverige. Och omsatte 2015 115 miljarder kronor.

Källa: http://www.landskogsbruk.se/skog/har-ar-de-tio-bolagen-som-styr-skogssve...

25 april 2018 - 14:00

Kategorier