hur mycket pengar finns samman

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
hur mycket pengar finns sammanlagt i världen?
Svar: 

Det beror på vad du menar, för pengar tillverkas av människor så det kan göras mycket pengar om en myntverk i ett land vill. Undrar du istället om världens samlade förmögenhet hittade jag en artikel från 2013, så förmodligen har det ändrats lite. Så här står det bland annat:

"Den totala rikedomen i hela världen, så som den värderas i amerikanska dollar 2013, har nått ”all time high”. Totalt beräknas mänsklighetens samlade hushållsförmögenhet nu till 241 000 miljarder USD, eller omräknat till svensk valuta 1 560 000 000 000 000 kronor."

Dock är detta extremt ojämt fördelat.

Du kan läsa mer i artikeln från Svenska dagbladet:
Svenska dagbladet,  Här är hela världens totala förmögenhet, Johan Hellekant, 20131016,
https://www.svd.se/har-ar-hela-varldens-totala-formogenhet

Du kan även titta SVT:s hemsida;
SVT, Den rikaste procenten äger snart hälften av världens rikedomar, Mathias Gerdfeldter, 20150119
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/den-rikaste-procenten-ager-snart-half...

8 september 2017 - 9:02