Hur mycket pengar får SVT/UR per år?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hur mycket pengar får SVT/UR per år?
Svar: 

Den allra största intäkten för SVT har kommit från radio- och tv-avgifterna. För 2018 var det 4,839 Mkr.  Hur siffrorna sett ut kan du se på SVT:s hemsida.
Information om den nya Public Serviceavgiften kan du läsa om här.
 

3 augusti 2019 - 16:01