Hur mycket matavfall slängs var dag

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
Hur mycket matavfall slängs varje dag?
Svar: 

Totalt slängdes 1,3 miljoner ton, eller 129 kg matavfall per person under 2016. Hushållen stod för 938 000 ton, eller 97 kg per person. Läs på Statiska Centralbyråns webbplats när det gäller statistik, www.scb.se.

20 september 2018 - 13:05