Hur mycket kött äter människorna i Sverige?

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Människor klagar på att vargar äter kött. Då vill jag veta hur mycket kött människorna i Sverige äter?
Svar: 

Ja, det kan man fråga sig! Här kan du läsa en del om hur mycket kött vi äter i Sverige:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html

Här kan du också jämföra med andra världsdelar:

https://www.svensktkott.se/om-kott/statistik/

Ytterligare en sida där du kan se hur mycket kött (och vilken sort) som äts i Sverige:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarnas-kottkonsumtion

14 maj 2019 - 9:43

Kategorier