Hur mycket bränsle använder en Boeing 737-800?

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Hur mycket bränsle använder en Boeing 737-800?
Svar: 

Bränsleförbrukning för flygplan varierar en aning beroende på väder, höjd och hur tungt lastat planet är. Förutom det finns det olika sätt att mäta förbrukningen på. I den första länken från SAS, har man mätt i sittplatskilometer. Alltså hur mycket 737-800 drar per passagerare. I det andra exemplet, som är en engelskspråkig manual för planet, mäter man i PPH (pounds per hour). Bifogar också en sida där du kan omvandla pounds till kilo.

https://www.sas.se/flyg-med-oss/vara-flygplan/#/boeing-737-600-700-800
 

https://www.yumpu.com/en/document/view/39834880/boeing-737-800-operating... (Sid. 30-33)
 

https://www.metric-conversions.org/sv/vikt/

 

Vänliga hälsningar,

25 februari 2018 - 21:27