Hur mycket bestämmer lokalpolitiker över folkbibliotek?

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
Hur mycket bestämmer lokalpolitiker över folkbiblioteken?
Svar: 

Hej! På de kommunala folkbiblioteken är det politikerna i kulturnämnden som sätter de övergripande målen eller inriktningen, sedan är upp till kulturförvaltningens olika verksamheter att realisera målen på detaljnivå. Det är inte en envägskommunikation utan verksamheterna kan också kommunicera behov och idéer uppåt i organisationen genom förvaltningscheferna. Utöver detta måste bibliotek (och kulturnämnden!) rätta sig efter bibliotekslagen. Jag har svårt att säga exakt hur mycket en enskild politiker kan bestämma eftersom politikerna i kulturnämden arbetar i samråd varandra och oftast över partigränserna. Om du är intresserad av hur det ser ut i din egen kommun så brukar protokoll från kulturnämndernas möten finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Det brukar även finnas kontaktuppgifter till politikerna i kulturnämnden och verksamhetschefer om du vill nysta vidare i frågan.

Källor:
Skellefteå Kommun - Nämndmål 2019 [190522] exempel hur mål från nämnder kan se ut
Svensk Biblioteksförening - Fakta om bibliotek [190522]
Sveriges kommuner och landsting - Så styrs en kommun [190522]

22 maj 2019 - 15:01

Kategorier