Hur mycket avföring klarar Stockholms latringångar?