Hur mycket av bensinskatten går till vägunderhåll?

Besvarad av Anja Holmström
Fråga: 
Hur mycket av bensinskatten går till vägunderhåll? Hur mycket skatt är det på bensinpriset?
Svar: 

I februari 2019 kostade bensinen i genomsnitt 15,06 kronor litern. 64 procent, eller 9,71 kronor, av priset utgjordes av skatter. Bensinskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms.

Under 2018 uppgick den totala energiskatten på bensin till 11,6 miljarder kronor och koldioxidskatten till 7,7 miljarder. Skatten på bensin har höjts i många steg genom åren och motiven har varierat. Numera handlar det om klimatet, men historiskt sett har man också pekat på helt andra saker, till exempel behov av ökade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, satsningar på ubåtsjakt och omstruktureringar av SJ och Banverket.

Ända fram till budgetåret 1980/81 var bensinskatten öronmärkt för olika ändamål inom trafikområdet, såsom byggnation och underhåll av vägar. Idag finns ingen sådan koppling utan de intäkter som bensinskatten genererar går direkt till den gemensamma statskassan.

Bensinskatt - ekonomifakta

2 maj 2019 - 16:50