Hur mäts temperaturen i solens kärna?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur mäts temperaturen i solens kärna?
Svar: 

Genom matematik.

I solen pågår en fusion där väte slås samman och blir helium. För att det ska kunna ske vet forskarna att det måste vara minst 10 miljoner grader celsius och genom att veta hur solen funkar  har forskarna applicerat fysikens lagar och räknat ut att solen böra vara runt 15 miljoner grader celsius i kärnan.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solen
https://www.klimatfakta.info/doku.php?id=solen
http://curious.astro.cornell.edu/about-us/49-our-solar-system/the-sun/ge...

16 januari 2018 - 15:36