Hur mäts Marianergravens djup?

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Hur mäts Marianergravens djup?
Svar: 

Hej!
Marianergraven i Stilla havet är världens djupaste djuphavsgrav. Det maximala djupet i Marianergraven kallas Challengerdjupet, 11 034 m djupt (källa:NE.se).
Det har gjorts flera mätningar av djupet med hjälp av obemannade farkoster. Det senaste besöket i Marianergraven gjordes i mars 2012 av regissören James Cameron i farkosten Deepsea Challenger.
Världens djupaste djuphavsgrav:
http://www.varldenshaftigaste.se/artiklar/marianergraven-varldens-djupas...

BBC News-artikel om mättekniken - "Ocean's deepest depth re-measured":
http://www.bbc.com/news/science-environment-15845550

National Geographic om James Camerons besök i Marianergraven:
http://natgeo.se/teknik/james-cameron-genomfor-rekorddyk

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg
Östersunds bibliotek

 

14 november 2017 - 20:34